PGA langtidssygdom blandt personalet kan der forekommer længere ventetid også ved telefonen

Lukket den 23.12.2022 

Lukket mellem jul/nytår

Vinterferie  uge 5

Lukket 3 april -10 april.  ( påske)

 

www.sundhed.dk  oplysninger om øre-næse-halslægers ferier og fravær