Fasteregler vedr. Narkose

FASTEREGLER VEDR. NARKOSE

LÆS VENLIGST DETTE GRUNDIGT IGENNEM

Gældende pr 01.05.24

 

Mød op 15 minutter før operationstidspunktet.

Faste 6 timer for mad og mælkeprodukter. Gælder for alle.

 

I tidsrummet fra 6 timer før og indtil anæstesi (bedøvelse) indledes, må der intet fast føde indtages. Dog er følgende tilladt (og tilrådeligt) :

Indtil 2 timer før må man drikke 1 glas tynd, vandig væske, f.eks. vand, saftevand eller æblejuice.

Der må IKKE indtages nogen former for mælkeprodukter eller juice med frugtkød, herunder heller ikke gives/indtages modermælkserstatning (modermælkserstatning er at betragte som fast føde).

Du må heller ikke spise tyggegummi eller ryge. Rygning er ikke tilladt fra midnat på operationsdagen, ligesom det ikke er tilladt at indtage nogen former for alkohol fra midtnat på operationsdagen.

Børn der dier, må ammes indtil 4 timer før anæstesi.

Børn der faster før anæstesi, vil i langt de fleste tilfælde give udtryk for, at de er sultne og vil, som oftest “plage” for at få noget at spise.

Betragt dette som et sundhedstegn.

Vær dog opmærksom på, at barnet IKKE tager nogen som helst skade af at faste i henhold til fastereglerne. Tværtimod vil et barn der ikke er fastende i henhold til fastereglerne, kunne få maveindholdet ned i lungerne i forbindelse med anæstesi.

Dette KAN medføre alvorlige komplikationer; disse komplikationer kan skade dit barn – fasten skader IKKE barnet.

Smertestillende i form af paracetamol ( f.eks. Pinex, Pamol, Panodil) gives 2 timer før operationstidspunktet som tabl. stikpille eller mixtur efter følgende skema:

Børn:  0-1 år                  125 mg

Børn : 2-5 år                  250 mg

Børn  : 6-11 år               500 mg

Børn 12 år + Voksen:     1 gram

 

Med hensyn til opvågningsfasen er barnet ikke “agressiv” men irritabel.

Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at ringe til ørelægen eller tale med ørelægen eller narkoselægen umiddelbart inden bedøvelsen.

På operationsdagen skal der være 2 ledsagere med. En til at køre og en til at sidde ved siden af barnet på hjemvejen. Ledsagerne skal huske at få noget at spise/drikke inden man kører hjemmefra. Mød helst op 15 minutter før operationstidspunktet.

NB: INGEN  svømning i mindst 1 uge efter operationen. Må gerne få vasket hår.  Hvis barnet har fået fjernet polypper, da ingen idræt i 1 uge.

 


Ingen mad og drikke i venteværelset : de andre børn er fastende.

 

 

Med venlig hilsen

Narkoselæge Jacob Hauge, Narkosesygeplejerske Lis Nørreslet

Øre-næse-hals læge Ann Momme